KESAN PENIPISAN LARISAN OZON

Lapisan ozon merupakan gas berwarna biru dan berbau hangit yang melindungi bumi daripada cahaya matahari.Lapisan ozon bertindak sebagai penapis cahaya
matahari yang merbahaya sebelum ianya sampai ke bumi.Namun begitu dunia hari ini
berhadapan dengan masalah penipisan lapisan ozon akibat daripada kerakusan
manusia yang terlalu asyik dengan aktiviti pembangunan.Masalah penipisan lapisan
ozon mengundang pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan juga alam.Semua
pihak perlu memainkan peranan yang tersendiri untuk mengekang masalah ini agar
tidak terus menjadi barah.
Masalah penipisan lapisan ozon mengundang pelbagai kesan negatif antaranya
sinaran ultraungu yang merbahaya daripada cahaya matahari dipancarkan terus ke
bumi tanpa ditapis terlebih dahulu.Akibatnya manusia terdedah dengan cahaya
ini.Sinaran ultraungu yang dipancarkan tidak elok untuk kulit manusia.Kulit
manusia yang terkena sinaran ultraungu mengakibatkan kulit mengalami radiasi
sehingga boleh menyebabkan kanser kulit.Mata yang terlalu lama terdedah dengan
sinaran ini boleh rosak dan buta.Sekiranya keadaan ini berterusan ianya akan
merugikan manusia itu sendiri.
Penipisan lapisan ozon turut mendatangkan masalah kesan sehingga
mewujudkan permasalahan yang besar iaitu kerap berlakunya
kemarau.Aktiviti-aktiviti tidak bertanggungjawab manusia telah menipiskan
lapisan ozon.Keadaan dunia yang semakin maju telah memungkinkan manusia mereka
cipta pelbagai peralatan canggih untuk digunakan agar hidup mereka lebih   baik
lagi tanpa mempedulikan kesan-kesan buruk pada masa yang akan darang.Manusia
telah berjaya mencipta alat penghawa dingin.Alat ini menggunakan gas
cluroflurokarbon(cfc).Gas ini dibebaskan ke udara secara terus dan telah
menipiskan lapisan ozon.Pembebasan gas monoksida daripada asap-asap kenderaan
dan pembebasan gas-gas daripada kilang telah menyumbang kepada masalah
ini.Semakin maju dunia semakin banyak masalah yang bakal muncul.Lapisan ozon
yang menipis telah mewujudkan kemarau.Kemarau bakal menyusahkan manusia itu
sendiri.Mereka tidak dapat melaksanakan aktiviti seharian dengan selesa dan
sempurna.
Masalah penipisan lapisan ozon menyukarkan aktiviti pertanian apabila
berlakunya kemarau.Kemarau telah menjejaskan aktiviti pertanian iaitu tanah
menjadi kering.Tanah yang kering tidak sesuai untuk pokok-pokok terus hidup
dengan sempurna.Sumber air yang diperlukan oleh pokok-pokok semakin
berkurangan.Pokok-pokok berkenaan lama-kelamaan akan mati akibat daripada
kekurangan air.Pokok-pokok sememangnya memerlukan air untuk terus hidup kerana
air diperlukan semasa proses fotosintesis.Proses ini membantu pokok mmendapat
bekalan makanan.Keadaan ini akan merugikan pihak manusia itu
sendiri.Manusia amat bergantung kepada pertanian malahan negara juga memperoleh

Lapisan ozon merupakan gas berwarna biru dan berbau hangit yang melindungibumi daripada cahaya matahari.Lapisan ozon bertindak sebagai penapis cahayamatahari yang merbahaya sebelum ianya sampai ke bumi.Namun begitu dunia hari iniberhadapan dengan masalah penipisan lapisan ozon akibat daripada kerakusanmanusia yang terlalu asyik dengan aktiviti pembangunan.Masalah penipisan lapisanozon mengundang pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan juga alam.Semuapihak perlu memainkan peranan yang tersendiri untuk mengekang masalah ini agartidak terus menjadi barah.     Masalah penipisan lapisan ozon mengundang pelbagai kesan negatif antaranyasinaran ultraungu yang merbahaya daripada cahaya matahari dipancarkan terus kebumi tanpa ditapis terlebih dahulu.Akibatnya manusia terdedah dengan cahayaini.Sinaran ultraungu yang dipancarkan tidak elok untuk kulit manusia.Kulitmanusia yang terkena sinaran ultraungu mengakibatkan kulit mengalami radiasisehingga boleh menyebabkan kanser kulit.Mata yang terlalu lama terdedah dengansinaran ini boleh rosak dan buta.Sekiranya keadaan ini berterusan ianya akanmerugikan manusia itu sendiri.      Penipisan lapisan ozon turut mendatangkan masalah kesan sehinggamewujudkan permasalahan yang besar iaitu kerap berlakunyakemarau.Aktiviti-aktiviti tidak bertanggungjawab manusia telah menipiskanlapisan ozon.Keadaan dunia yang semakin maju telah memungkinkan manusia merekacipta pelbagai peralatan canggih untuk digunakan agar hidup mereka lebih   baiklagi tanpa mempedulikan kesan-kesan buruk pada masa yang akan darang.Manusiatelah berjaya mencipta alat penghawa dingin.Alat ini menggunakan gascluroflurokarbon(cfc).Gas ini dibebaskan ke udara secara terus dan telahmenipiskan lapisan ozon.Pembebasan gas monoksida daripada asap-asap kenderaandan pembebasan gas-gas daripada kilang telah menyumbang kepada masalahini.Semakin maju dunia semakin banyak masalah yang bakal muncul.Lapisan ozonyang menipis telah mewujudkan kemarau.Kemarau bakal menyusahkan manusia itusendiri.Mereka tidak dapat melaksanakan aktiviti seharian dengan selesa dansempurna.Masalah penipisan lapisan ozon menyukarkan aktiviti pertanian apabilaberlakunya kemarau.Kemarau telah menjejaskan aktiviti pertanian iaitu tanahmenjadi kering.Tanah yang kering tidak sesuai untuk pokok-pokok terus hidupdengan sempurna.Sumber air yang diperlukan oleh pokok-pokok semakinberkurangan.Pokok-pokok berkenaan lama-kelamaan akan mati akibat daripadakekurangan air.Pokok-pokok sememangnya memerlukan air untuk terus hidup keranaair diperlukan semasa proses fotosintesis.Proses ini membantu pokok mmendapatbekalan makanan.Keadaan ini akan merugikan pihak manusia itusendiri.Manusia amat bergantung kepada pertanian malahan negara juga memperoleh keuntungan daripada aktiviti pertanian.Merosotnya aktiviti ini maka pendapatan negara terjejas dan ini akan merugikan pelbagai pihak.

Penipisan lapisan ozon yang berlaku akan memberikan masalah yang lebih besar iaitu kecairan aisberg di kutub selatan.Lapisan ozon yang menipis telah membolehkan cahaya matahari disampaikan terus ke bumi.Keadaan ini telah mengundang keadaan yang panas sehingga aisberg di kutub selatan mencair.Aisberg yang mencair menaikkan paras air laut.Paras air laut yang meningkat lama-kelamaan akan menggelamkan kawasan daratan sehingga kawasan penempatan manusia turut sama ditenggelami air.Hal ini telah menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Kesan lain akibat daripada penipisan lapisan ozon adalah kepupusan habitat liar.Hidupan liar tidak mampu hidup dengan keadaan cuaca yang terlampau panas.Mereka tiidak dapat makan dengan sempurna.Haiwan-haiwan yang memakan haiwan terutamanya akan kehilangan sumber makanan apabila banyak haiwan yang merupakan makanannya mati.Apabila keadaan ini berlaku haiwan-haiwan liar akan mengalami kepupusan.Lama-kelamaan tidak akan wujud lagi haiwan di muka bumi ini.Manusia sepatutnya rasa bersalah dengan wujudnya masalah ini.Manusia akan dianggap telah merampas hak hidupan lain.Bayangkan yang bakal berlaku sekiranya keadaan ini berterusan dan bagaimana pula dengan generasi akan datang.Generasi akan datang tidak akan mampu mengenali haiwan yang ada sekarang ini apabila haiwan ini mengalami kepupusan.Generasi sekaranglah harus dipersalahkan berkenaan situasi ini.

Konklusinya,masalah penipisan lapisan ozon yang semakin meruncing ini perlu diberi penekanan dan diambil tindakan drastik dengan segera agar masalah ini tidak terus-terusan membelengu manusia sejagat.Semua pihak perlu berganding bahu dan jangan hanya saling menuding jari menyalahkan satu sama lain.Alternatif-alternatif yang berkesan perlu difikirkan bersama untuk mencari penyelesaian terbaik demi kebaikan bersama.Sesungguhnya masalah penipisan lapisan ozon tidak sepatutnya dibiarkan berlaku kerana ianya akan merugikan banyak pihak.Aktiviti-akiviti yang menyumbang kepada penipisan ozon perlu dikekang dengan sepenuhnya.

Ini adalah gambar rajah kesan penipisan lapisan ozon


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s